Praktisk informasjon

Fôr

Mange hunder er følsomme for endringer i sine daglige matvaner. Derfor vil vi gjerne at de får det samme fôret som de er vant til, og vi vil også tilpasse fôringsrutinene hunden er vant til så langt det lar seg gjøre.
Ta derfor med fôr, både tørrfôr og eventuelt våtfôr i egnet emballasje som er merket med navn og fôrmengde pr måltid.

Hvis hunden ikke har med seg egen mat vil den få servert Labb hundefôr her hos oss, og de vil få fôr servert 2 ganger pr dag.


Teppe/liggeunderlag

Vi har madrasser som hundene kan ligge på, men for å gjøre overgangen til et fremmed sted enklere er det hyggelig hvis de får med seg et teppe/liggeunderlag med lukt som de er vant med. Noen hunder som liker å ligge i åpent bur når de er hjemme kan gjerne ha det med seg inn på sitt rom hvis det gjør at de føler seg mer trygg og avslappet. Medbrakt utstyr tas med på egen risiko og regning.

 

Halsbånd/leiebånd

Halsbåndet bør være slik at det ikke sklir lett over hodet på hunden. Vi trenger halsbåndet primært når vi skal ta dem med ut i luftegården.
For pelsrike hunder som lett tover kan vi ta av halsbåndet når hunden er inne på rommet.

Leiebånd har vi selv, så det trenger du ikke å medbringe.

 

Vaksinasjons-attest/pass

Hunden må ha gyldig vaksinasjonsattest for å bo hos oss. Dette er viktig både for din egen hund, og andre hunder som er gjest her.
Vaksinasjonsattesten må vises ved innlevering

Attesten skal bekrefte at hunden har vaksine mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse  - vaksinen skal ikke være eldre enn tre år.
Vaksine mot kennelhoste skal ikke være eldre enn 1 år ved ankomstdato.
Vaksinen skal vært satt minst 14 dager før ankomst til oss.

 

Medisiner/sykdom

Hvis hunden trenger medisin under oppholdet her kan vi ta oss av det.


Hunder kan bli smittet av sykdom overalt, også på dyrehotell. Det er heldigvis sjelden, men vær oppmerksom på:

Kennelhoste: Det er en influensa som kan ramme hunder selv om de er vaksinert. Oppleves vanligvis som hyppig hosting. Det går normalt over av seg selv, men hunden bør unngå kontakt med andre hunder i denne perioden. Hvis tilstanden blir forverret bør dyrlegen kontaktes

Nesemidd: Det finnes ikke vaksinering mot nesemidd. Oppleves vanligvis som hyppig nysing. Behandles av veterinær.

Diaré: Kan skyldes flere ulike faktorer som for eksempel raskt fôrskifte, stress, orm, virus, bakterier eller medisiner. Diaré kan også være et symptom på allergi eller sykdom i andre organsystemer. Diaré kan også oppstå etter at hunden har kommet hjem fra et opphold herfra. Skulle hunden få diaré vil vi følge godt med på hundens almenntilstand, og ved behov vil vi gi et tarmstabiliserende middel, og gi små, hyppige måltider. Utvikler situasjonen seg tar vi kontakt med veterinæren.
Som hundeeier må du ikke levere en syk hund hit til hundehotellet med mindre veterinæren sier at det er ok – ta med en veterinærattest. Oppstår det sykdom mens hunden er hos oss tar vi kontakt med deg/eller din stedfortreder. Det er også viktig at du tar kontakt med oss hvis hunden blir syk kort tid etter at den har vært på besøk her.

 

Veterinær
Om hunden blir syk eller skadet under oppholdet kontakter vi veterinær. Eventuelle kostnader vil bli belastet hundens eier.
Vi anbefaler alle hundeeiere å forsikre hunden sin

 

Løpetid

Tisper i løpetid er velkommen.

Atferd
For at hunder og vi skal trives må hundene være vennligstilte ovenfor mennesker, og aller helst være godt sosialisert med andre hunder.
Ved første gangs registrering hos oss ønsker vi at du gir oss beskjed hvis det er forhold rundt atferd og erfaringer vi bør være oppmerksomme på.


1.gangs registrering
Når hunden kommer hit for første gang ønsker vi å få så mange opplysninger om hunden som mulig. Vi ber derfor om at dere tar med opplysninger om registeringsnummer, stamtavlenavn og chipnummer i tillegg til dokumentasjon om vaksinasjon.

Dette trenger hunden til oppholdet:

 • Dokumentasjon på gyldig vaksinasjon
  (pass) og regnr/chipnr på hunden.
 • Eget fôr
 • Halsbånd
 • For å gjøre oppholdet hyggeligere for hunden:
  Teppe /liggeunderlag/seng/bur/leke
  – alt tas med på eget ansvar!
 • Ved behov: dekken for å kunne være ute når det er kaldt

Ved ankomst:

La hunden sitte i bilen til du har sjekket inn/fylt ut nødvendige papirer og betalt for oppholdet
Vi tar med oss hunden på en liten snuserunde mens du forlater hotellet.


Utlevering:

Kom inn i resepsjonen.
Hund og utstyr blir utlevert derfra.

Respekter åpningstidene – da blir det langt mer ro og trivsel blant våre firbente gjester!