Kontaktinformasjon:


Bjølsethagen Hundehotell

Berit Jynge

Vestsivegen 1678

2406 Elverum
Her finner du oss:

Kontakt oss for opphold

 
 
 
 
 
 

Ved bestilling av opphold er det fint hvis du skriver inn følgende opplysninger:

- navn på hunden
- kjønn/rase/fødselsdato
- tidsrom fra - til  og innleveringstidspunkt
- andre opplysninger som er kjekt å vite om hunden

Oppholdet er ikke gyldig før dere har mottatt en skriftlig bekreftelse fra oss