Inn- og utleveringstider

Dag

Formiddag

Ettermiddag

Mandag-torsdag

10.00 - 11.00

16.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 11.00

16.00 - 17.00

Lørdag

10.00 - 11.00


Søndag


16.00 - 17.00

Av hensyn til ro og fred
for hundene
ber vi om at disse tidene overholdes.

Åpningstider i jul og nyttår 2022:
Lille julaften: 10-.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00
Julaften: Ingen inn/utlevering
1. dag til og med 6. dag: 10.00 - 10.30 og 16.00 - 16.30

Nyttårsaften: Ingen inn/utlevering
1. og 2. nyttårsdag: 10.00 - 10.30 og 16.00 - 16.30