Inn- og utleveringstider

Dag

Formiddag

Ettermiddag

Mandag-torsdag

09.30 - 11.00

16.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 11.00

16.00 - 18.00

Lørdag

10.00 - 12.00


Søndag


17.00 - 19.00

Av hensyn til ro og fred
for hundene
ber vi om at disse tidene overholdes.