Inn- og utleveringstider

Dag

Formiddag

Ettermiddag

Mandag-torsdag

10.00 - 11.00

16.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 11.00

16.00 - 17.00

Lørdag

10.00 - 11.00

16.00 - 17.00

Søndag

10.00 - 11.0

16.00 - 17.00

Av hensyn til ro og fred
for hundene
ber vi om at disse tidene overholdes.

Bestilling av opphold i sommerferien

Siden det er begrenset med plasser her på hotellet vil jeg gjerne ha bestillinger på minimum en ukes opphold i sommerferien ( fra 30 juni til 15 august ).